Такси за регистрация

Моля, вижте по-долу списък на нашите тарифи / такси за всички услуги, които предлагаме:

ЦЕНА НА ПАКЕТИРАНЕ Настройка на Delaware LLC + Регистрация на яхта на Делауеър

Настройка на фирма Delaware LLC или INC: 299 USD


Такси за 3 години регистрация (въз основа на дължината на вашата лодка)

Клас А по-малко от 16 фута: 60 USD


Клас 1 - 16 фута до под 26 фута: 120 USD


Клас 2 - 26 фута до под 40 фута: 180 USD


Клас 3 - 40 фута до под 65 фута: 300 USD


Клас 4 - 65 фута или повече: 360 USD


Такси за 1 година на регистрация (въз основа на дължината на вашата лодка)

Клас А по-малко от 16 фута: 20 USD


Клас 1 - 16 фута до под 26 фута: 40 USD


Клас 2 - 26 фута до под 40 фута: 60 USD


Клас 3 - 40 фута до под 65 фута: 100 USD


Клас 4 - 65 фута или повече: 120 USD