1. Pilih pendaftaran kapal atau MMSI

  2. Pengesahan pesanan

Sila pilih pendaftaran di bawah mengikut jangka masa (1 atau 3 tahun) dan panjang kapal
Yuran pendaftaran delaware:
Bayaran Negeri untuk pendaftaran 1 tahun
 
Bayaran Negeri selama 3 tahun pendaftaran


Bayaran servis lengkap kami (ini termasuk semua terjemahan dan yuran kurier):
Perkhidmatan pilihan yang boleh kami tawarkan:
Surat Pengesahan rasmi negeri Delaware
Sediakan yuran untuk Syarikat LLC
Lesen Radio - MMSI
Lesen ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa Telekomunikasi British dan tidak kira di mana bendera anda didaftarkan. Lesen akan sah selama 10 tahun selagi anda tidak mempunyai perubahan pada peralatan anda!
Lesen ini dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Komunikasi Persekutuan AS dan sah selama 10 tahun
Jumlah: 
Maklumat Kapal
Maklumat pemilik kapal layar
LLC Information Form:
Maklumat LLC
Agen Berdaftar
Maklumat perhubungan
Alamat rumah
Butiran MMSI
Sila berikan semua peralatan anda di dalam kotak di bawah ini: (perhatikan: jika anda mempunyai EPIRB, kami perlu mengetahui 15 kod aksara yang disediakan oleh pembuatan EPIRB)
Sila berikan 2 orang kontak kecemasan, mereka mesti berbeza dengan pemilik kapal
Contact 1
Contact 2