1. Odaberite registraciju plovila ili MMSI

  2. Potvrda narudžbe

Molimo odaberite ispod registracije prema trajanju (1 ili 3 godine) i dužini plovila
Naknade za registraciju u delaveru:
Državne takse za registraciju od 1 godine
 
Državne takse za 3 godine registracije


Naša all inclusive naknada za uslugu (uključuje sve prijevode i kurirske naknade):
Dodatne usluge koje možemo ponuditi:
Službeno pismo potvrde države Delawarea
Postavite naknade za LLC kompaniju
Radio licenca - MMSI
Ovu dozvolu izdaju savezne agencije za komunikacije SAD-a i važi 10 godina
Ukupno: 
Podaci o brodu
Podaci o vlasnicima jahti
LLC Information Form:
Informacije o LLC
Registrovani agent
Podaci za kontakt
Kućna adresa
Detalji MMSI
Molimo unesite svu svoju opremu u donji okvir: (napomena: ako imate EPIRB, moramo znati šifru od 15 znakova koju je dostavila EPIRB proizvodnja)
Molimo dostavite dvije osobe za kontakt u slučaju nužde, one se moraju razlikovati od vlasnika plovila
Contact 1
Contact 2