1. Vyberte si registraci lodi nebo MMSI

  2. Potvrzení objednávky

LICENCE MIOI RÁDIO
Tuto licenci vydávají úřady British Telecom a nezáleží na tom, pod jakou vlajkou jste zaregistrováni. Licence nebude platná po dobu 10 let, dokud nebudete mít změny ve svém vybavení!
Tato licence je vydávána federálními komunikačními úřady USA a je platná 10 let
Informace o majitelích jachet
LLC Information Form:
LLC informace
Registrovaný zástupce
Kontaktní informace
Domovní adresa
Podrobnosti MMSI
Dodejte prosím veškeré vybavení do níže uvedeného pole: (Poznámka: pokud máte EPIRB, potřebujeme znát 15místný kód poskytovaný výrobou EPIRB)
Dodejte prosím 2 osoby pro nouzový kontakt, které se musí lišit od majitele plavidla
Contact 1
Contact 2