1. Изберете регистрация на лодка или MMSI

  2. Потвърждение на поръчката

MMSI РАДИО ЛИЦЕНЗИЯ
Този лиценз се издава от органите на Британския телеком и няма значение под кой флаг сте регистриран. Лицензът ще бъде валиден за 10 години, стига да нямате промени в оборудването си!
Този лиценз се издава от Федералните органи за комуникации на САЩ и е валиден 10 години
Информация за собствениците на яхти
LLC Information Form:
Информация за LLC
Регистриран агент
Информация за връзка
Домашен адрес
MMSI подробности
Моля, предоставете цялото си оборудване в полето по-долу: (Забележка: ако имате EPIRB, трябва да знаем кода с 15 знака, предоставен от производството на EPIRB)
Моля, предоставете 2 лица за спешни контакти, те трябва да бъдат различни като собственика на кораба
Contact 1
Contact 2