1. Pilih pendaftaran kapal atau MMSI

  2. Pengesahan pesanan

LESEN RADIO MMSI
Lesen ini dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Komunikasi Persekutuan AS dan sah selama 10 tahun
Maklumat pemilik kapal layar
LLC Information Form:
Maklumat LLC
Agen Berdaftar
Maklumat perhubungan
Alamat rumah
Butiran MMSI
Sila berikan semua peralatan anda di dalam kotak di bawah ini: (perhatikan: jika anda mempunyai EPIRB, kami perlu mengetahui 15 kod aksara yang disediakan oleh pembuatan EPIRB)
Sila berikan 2 orang kontak kecemasan, mereka mesti berbeza dengan pemilik kapal
Contact 1
Contact 2