Upisna članarina

U nastavku pogledajte popis naših tarifa / naknada za sve usluge koje nudimo:

CIJENA PAKETA Postavljanje Delawarea LLC + Registracija jahte za Delaware

Postavljanje tvrtke LLC ili INC za tvrtku Delaware: 299 USD


Naknade za 3 godine registracije (na temelju duljine plovila)

Klasa A manja od 16ft: 60 USD


Klasa 1 - 16ft do 26ft: 120 USD


Klasa 2 - 26ft do 40ft: 180 USD


Klasa 3 - 40ft do ispod 65ft: 300 USD


Klasa 4 - 65ft ili više: 360 USD


Naknade za 1 godinu registracije (na temelju duljine plovila)

Klasa A manja od 16ft: 20 USD


Klasa 1 - 16ft do manje od 26ft: 40 USD


Klasa 2 - 26ft do manje od 40ft: 60 USD


Klasa 3 - 40ft do ispod 65ft: 100 USD


Klasa 4 - 65ft ili više: 120 USD