Tarifat e regjistrimit

Ju lutemi shikoni më poshtë një listë të tarifave / tarifave tona për të gjitha shërbimet që ne ofrojmë:

CMIMI I PAKETARIT Konfigurimi i Delaware LLC + Regjistrimi i jahtit në Delaware

Delaware LLC ose formimi i kompanisë INC: 299 USD


Tarifat për 3 vjet regjistrim (bazuar në gjatësinë e anijes tuaj)

Klasa A më pak se 16ft: 60 USD


Klasa 1 - 16ft deri nën 26ft: 120 USD


Klasa 2 - 26ft deri nën 40ft: 180 USD


Klasa 3 - 40ft deri nën 65ft: 300 USD


Klasa 4 - 65ft ose më shumë: 360 USD


Tarifat për 1 vit regjistrimi (bazuar në gjatësinë e anijes tuaj)

Klasa A më pak se 16ft: 20 USD


Klasa 1 - 16ft deri nën 26ft: 40 USD


Klasa 2 - 26ft deri nën 40ft: 60 USD


Klasa 3 - 40ft deri nën 65ft: 100 USD


Klasa 4 - 65ft ose më shumë: 120 USD