1. Vyberte si registráciu lode alebo MMSI

  2. Potvrdenie objednávky

Nižšie vyberte registráciu podľa dĺžky (1 alebo 3 roky) a dĺžky plavidla
Poplatky za registráciu delaware:
Štátne poplatky za 1 rok registrácie
 
Štátne poplatky za 3 roky registrácie


Náš all inclusive servisný poplatok (zahŕňa všetky preklady a kuriérske poplatky):
Voliteľné služby, ktoré môžeme ponúknuť:
Oficiálny potvrdzovací list stavu Delaware
Stanovte poplatky spoločnosti LLC
Rádiová licencia - MMSI
Táto licencia je vydaná federálnymi komunikačnými orgánmi USA a je platná 10 rokov
totálnej: 
Informácie o plavidle
Informácie o majiteľoch jácht
LLC Information Form:
LLC Informácie
Registrovaný zástupca
Kontaktné informácie
Adresa bydliska
Podrobnosti MMSI
Do poľa nižšie zadajte všetky svoje vybavenie: (Poznámka: ak máte EPIRB, potrebujeme poznať 15-miestny kód poskytnutý výrobou EPIRB)
Dodajte 2 núdzové kontaktné osoby, ktoré sa musia líšiť od majiteľa plavidla
Contact 1
Contact 2