1. Odaberite registraciju plovila ili MMSI

  2. Potvrda narudžbe

Molimo odaberite ispod registracije prema trajanju (1 ili 3 godine) i dužini plovila
Naknade za registraciju u delaveru:
Državne pristojbe za registraciju od 1 godine
 
Državne pristojbe za 3 godine registracije


Naša all inclusive naknada za uslugu (uključuje sve prijevode i kurirske naknade):
Usluge koje možemo ponuditi:
Službeno pismo potvrde države Delawarea
Postavite naknade za LLC tvrtku
Radio licenca - MMSI
Ovu licencu izdaju američka Federalna tijela za komunikacije i vrijedi 10 godina
ukupno: 
Podaci o plovilu
Podaci o vlasnicima jahti
LLC Information Form:
Informacije o LLC
Registrirani agent
Kontakt informacije
Kućna adresa
Pojedinosti o MMSI
Molimo unesite svu svoju opremu u donji okvir: (napomena: ako imate EPIRB, moramo znati šifru od 15 znakova koju je dostavila EPIRB)
Molimo dajte 2 osobe za kontakt u slučaju nužde, moraju se razlikovati od vlasnika plovila
Contact 1
Contact 2