1. Zgjidhni regjistrimin e anijes ose kartelën elektronike

  2. Konfirmimi i porosisë

Ju lutemi zgjidhni më poshtë regjistrimin sipas kohëzgjatjes (1 ose 3 vjet) dhe gjatësisë së anijes
Tarifat e regjistrimit në delaware:
Tarifat shtetërore për regjistrimin 1 vjeçar
 
Tarifat shtetërore për 3 vjet regjistrim


Tarifa jonë e shërbimit gjithëpërfshirës (kjo përfshin të gjitha përkthimet dhe tarifat e ndërlidhësve):
Shërbime opcionale që mund të ofrojmë:
Letra zyrtare e konfirmimit të shtetit të Delaware
Vendosni tarifat për kompaninë LLC
Liçensa e radios - shifra
Kjo licencë lëshohet nga Autoritetet Federale të Komunikimit të Sh.B.A-së dhe është e vlefshme për 10 vjet
Total: 
Informacioni i anijeve
Informacione për pronarët e jahteve
LLC Information Form:
Informacione për LLC
Agjent i regjistruar
Informacione për kontaktin
Adresa e shtepise
Detajet e vendndodhjes
Ju lutemi furnizoni të gjithë pajisjet tuaja në kutinë më poshtë: (shënoni: nëse keni një EPIRB, ne duhet të dimë kodin 15 karaktere të siguruar nga prodhimi EPIRB)
Ju lutemi furnizoni 2 persona kontakti urgjent, ata duhet të jenë të ndryshëm si pronar i anijes
Contact 1
Contact 2