1. Odaberite registraciju plovila ili MMSI

  2. Potvrda narudžbe

Koji vam je registar potreban?
Naknade za registraciju u delaveru:
Kurirska naknada:
Dodatne usluge koje možemo ponuditi
 
Ukupno: 
Podaci o brodu
Podaci o vlasnicima jahti
LLC Information Form:
Informacije o LLC
Registrovani agent
Podaci za kontakt
Kućna adresa
Detalji MMSI
Molimo unesite svu svoju opremu u donji okvir: (napomena: ako imate EPIRB, moramo znati šifru od 15 znakova koju je dostavila EPIRB proizvodnja)
Molimo dostavite dvije osobe za kontakt u slučaju nužde, one se moraju razlikovati od vlasnika plovila
Contact 1
Contact 2