1. Изберете регистрация на лодка или MMSI

  2. Потвърждение на поръчката

Кой регистър ви е необходим?
такси за регистрация в делауеър:
куриерска такса:
по желание услуги, които можем да предложим
 
Обща сума: 
Информация за кораба
Информация за собствениците на яхти
LLC Information Form:
Информация за LLC
Регистриран агент
Информация за връзка
Домашен адрес
MMSI подробности
Моля, предоставете цялото си оборудване в полето по-долу: (Забележка: ако имате EPIRB, трябва да знаем кода с 15 знака, предоставен от производството на EPIRB)
Моля, предоставете 2 лица за спешни контакти, те трябва да бъдат различни като собственика на кораба
Contact 1
Contact 2