1. Pilih pendaftaran kapal atau MMSI

  2. Pengesahan pesanan

Daftar mana yang anda perlukan?
Yuran pendaftaran delaware:
Bayaran kurier:
Perkhidmatan pilihan yang boleh kami tawarkan
 
Jumlah: 
Maklumat Kapal
Maklumat pemilik kapal layar
LLC Information Form:
Maklumat LLC
Agen Berdaftar
Maklumat perhubungan
Alamat rumah
Butiran MMSI
Sila berikan semua peralatan anda di dalam kotak di bawah ini: (perhatikan: jika anda mempunyai EPIRB, kami perlu mengetahui 15 kod aksara yang disediakan oleh pembuatan EPIRB)
Sila berikan 2 orang kontak kecemasan, mereka mesti berbeza dengan pemilik kapal
Contact 1
Contact 2