1. Επιλέξτε εγγραφή σκαφών ή MMSI

  2. Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Ποιο μητρώο χρειάζεστε;
τέλη εγγραφής της delaware:
έξοδα αποστολής:
Σύνολο: 
Πληροφορίες σκαφών
Πληροφορίες ιδιοκτητών γιοτ
LLC Information Form:
Πληροφορίες LLC
Εγγεγραμμένος Πράκτορας
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση σπιτιού
Λεπτομέρειες MMSI
Παρέχετε όλο τον εξοπλισμό σας στο παρακάτω πλαίσιο: (σημείωση: εάν έχετε EPIRB, πρέπει να γνωρίζουμε τον κωδικό 15 χαρακτήρων που παρέχεται από την κατασκευή EPIRB)
Παρακαλείσθε να παράσχετε 2 άτομα επαφής έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι διαφορετικά ως ιδιοκτήτης του σκάφους
Contact 1
Contact 2