1. Zgjidhni regjistrimin e anijes ose kartelën elektronike

  2. Konfirmimi i porosisë

Cilin regjistër ju duhet?
Tarifat e regjistrimit në delaware:
Tarifa korrieri:
Shërbime opcionale që mund të ofrojmë
 
Total: 
Informacioni i anijeve
Informacione për pronarët e jahteve
LLC Information Form:
Informacione për LLC
Agjent i regjistruar
Informacione për kontaktin
Adresa e shtepise
Detajet e vendndodhjes
Ju lutemi furnizoni të gjithë pajisjet tuaja në kutinë më poshtë: (shënoni: nëse keni një EPIRB, ne duhet të dimë kodin 15 karaktere të siguruar nga prodhimi EPIRB)
Ju lutemi furnizoni 2 persona kontakti urgjent, ata duhet të jenë të ndryshëm si pronar i anijes
Contact 1
Contact 2