1. Odaberite registraciju plovila ili MMSI

  2. Potvrda narudžbe

Koji vam je registar potreban?
Naknade za registraciju u delaveru:
Kurirska naknada:
ukupno: 
Podaci o plovilu
Podaci o vlasnicima jahti
LLC Information Form:
Informacije o LLC
Registrirani agent
Kontakt informacije
Kućna adresa
Pojedinosti o MMSI
Molimo unesite svu svoju opremu u donji okvir: (napomena: ako imate EPIRB, moramo znati šifru od 15 znakova koju je dostavila EPIRB)
Molimo dajte 2 osobe za kontakt u slučaju nužde, moraju se razlikovati od vlasnika plovila
Contact 1
Contact 2